Välj en sida
Nya radhus i Solna

Nya radhus i Solna

Nya radhus i Solna Idéförslag till nya radhus i Kv Vapenhuset. Utredning rörande förtätning inom kv Vapenhuset. Den omkringliggande bebyggelsemiljön utgör riksintresse för kulturminnesvården och att bygga nya bostäder här ställer därför särskilda krav på gestaltning...
Birkaskolan

Birkaskolan

Birkaskolan Ombyggnation av förskola på Ekerö. Arbetet rör främst en omfattande ombyggnation av skolköket, men även tak och golv ses över, samt flera tekniska åtgärder. Relaterat Svartsjö slott Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på...
Bro pastorat

Bro pastorat

Bro pastorat Ny församlingsgård, administrativa lokaler och kyrksal i Upplands-Bro centrum. Projektet omfattar lokalprogram, tomtutredning för alternativa tomtlägen, skisser och förslag. Relaterat Svartsjö slott Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när...
Sundbybergs kyrka

Sundbybergs kyrka

Sundbybergs kyrka Förslag till restaurering av kyrkorum och nytt vårdprogram. Anpassning av kyrkans lokaler för dagens verksamhet. Projektering för ny hiss och av ny handikapptoalett för ökad tillgänglighet. Även planering för ny ventilation, brandskydd och ny...