Välj en sida

Tallius Myhrman Arkitekter AB

Vi arbetar med projektering, rådgivning och dokumentation, avseende nybyggnader, restaureringsprojekt samt om- och tillbyggnader. Bland våra referensobjekt finns kyrkor, församlingshem, flygplatsbyggnader, gästgiveri och konferenslokaler, flerfamiljshus, villor, kontor, museer, slott och herresäten.

Tallius Myhrman Arkitekter ägs och drivs av Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman. Tallius Myhrman Arkitekter startade 1982 efter första pris i en SAR-tävling om kyrka och församlingshem i Sävja.

Tallius Myhrman Arkitekter är delägare i PAR AB (praktiserande arkitekter i samverkan) med 150 arkitekter. PAR har bildats av arkitektkontor i Stockholmsregionen för att säkra ett professionellt agerande mot kunder och personal. PAR verkar för kompetensuppbyggnad, professionellt företagande och samverkan mellan företagen. Vi delar kontor med PAR företaget Arkitekter Engstrand och Speek

Tallius Myhrman Arkitekter har som uppdragsgivare Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk, Luftfartsverket, Riksdags- förvaltningen, Wåhlin fastigheter, Merck, Sharp & Dohme m fl.

 

Våra arbetsområden

  • arkitektur
  • inredning
  • färgsättning
  • restaurering
  • projektledning