Välj en sida

Portfolio

Turebergskyrkan, Sollentuna

Turebergskyrkan, Sollentuna

Betongpris 2011, Nominerad till European Award for Excellence in Concrete in Category  ”Building.” Nominerad till Helgjutet.

Församlingens hus, Danderyd

Församlingens hus, Danderyd

Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler. "Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp mot kyrkan och klockstapeln i...

Svartsjö slott, Ekerö

Svartsjö slott, Ekerö

Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som varit allt från...

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret. Andra arbeten är nya mobila gradänger för korsmitten, frågor kring brandskydd och...

S:ta Birgitta kyrkan, Knivsta

S:ta Birgitta kyrkan, Knivsta

”Kyrkan har drag av traditionellt svenskt byggande men är också en god representant för det sena 1900-talets postmodernism. Kyrkan är tidstypisk och av hög arkitektonisk klass.”ur Motiv för beslut, till att lagskyddas enl. kulturminneslagen (RAÄ). Publicerad i Kunst...

Hemlingby kyrka och församlingshem, Gävle

Hemlingby kyrka och församlingshem, Gävle

”I arkitekturdetaljerna ser man också hur 80-talets lekfulla postmodernism här har fått ett allvarligare och mer klassicistiskt anslag. De historicerande elementen, hörnpilastrar, pelare och tempelgavlar är seriöst menade- återuppladdade, klassiska symbolbärare....

Cermonibyggnad, Husby Ärlinghundra

Cermonibyggnad, Husby Ärlinghundra

Sigtuna kommuns stadsbyggnadspris har gått till ceremonilokalen vid Husby Ärlinghundra kyrka i Märsta pastorat.Lokalen som har plats för cirka 50 sittande besökare invigdes den 28 maj 2015. På en oväntad och obefintlig plats där byvägen i Husby gör en skarp kurva...

Brf Nya Lundsgården Åre (Helena för Agora Arkitekter)

Brf Nya Lundsgården Åre (Helena för Agora Arkitekter)

Brf lägenheter vid Olympialiften i Åre. ”ett projekt som med mycket större allvar tar sig an frågan hur ett stort hus skall se ut i dessa omgivningar…Det är stora volymer som tillåts vara stora , men som skulpterats till närmast organiska former med dramatiska...

Konferenscenter på Helgeandsholmen, Stockholm

Konferenscenter på Helgeandsholmen, Stockholm

Detaljplaneskisser av Riksdagens nya konferenscenter på Puckeln. Skissuppdrag för yttre gestaltning av konferenscentret. Skisserna skulle utgöra underlag för en dialog med Stadsbyggnads- kontoret och Skönhetsrådet mfl inför detaljplan- arbetet. Uppdraget innebar att i...

Märsta kyrka, omgestaltning av kyrkorum

Märsta kyrka, omgestaltning av kyrkorum

Svenska kyrkan i Märsta. Omgestaltning av kyrkorum. Konstnärlig utsmyckning av konstnär Pi Eriksson. Inredning och lampetter av HTM.Ansvarig arkitekt: Helena Tallius MyhrmanRelaterat