Välj en sida

Församlingsgård Danderyd

Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler.
”Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp mot kyrkan och klockstapeln i väster. Mot norr blir byggnaden i två våningar för att skärma av bullret från motor-vägen. Huset byggs i hållbara naturmaterial och på taket läggs sedum som skiftar i färg då örterna blommar.”

Relaterat

Turebergskyrkan, Sollentuna

Turebergskyrkan, Sollentuna

Ny kyrka i Sollentuna centrum. "Turebergskyrkan ska synas i Sollentuna centrums siluett, men den ska inte ta över. De öppna hörnen ska leda människor in i kyrkan samtidigt som väggarna ska var avskärmande mot den bullriga miljön runt omkring. Arkitekturen ska bära...

Nya radhus i Solna

Nya radhus i Solna

Idéförslag till nya radhus i Kv Vapenhuset. Utredning rörande förtätning inom kv Vapenhuset. Den omkringliggande bebyggelsemiljön utgör riksintresse för kulturminnesvården och att bygga nya bostäder här ställer därför särskilda krav på gestaltning och anpassning till...

Svartsjö slott

Svartsjö slott

Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som varit allt från...