Välj en sida

Etnografiska- och Tekniska museet

Nybyggnad av trähus för sortering, förråd och garage samt exteriör fasadrenovering av putsat förrådshus. Djurgården, Stockholm.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk genom Roland Mathson och Lars-Göran Löfström.