Välj en sida

Högaltaret

Högaltaret byggs om för bättre funktion och tillgänglighet. Ett oktagonalt stenpodie uppförs runt det befintliga högaltaret.

Öster om altaret placeras ett nytt kredensbord och stativ för kristallkorset.

Bilder visar före ändring och nytt oktagonalt podie med och utan altarring. Altarring är öppningsbart i processionsriktning. Stenpodie och golv innanför altarring har fått ny kalksten lika befintlig från Kinnekulle.