Välj en sida

Järpens kyrka

Invändig omgestaltning av kyrkorum i
samarbete med konstnär Åke Pallarp.