Välj en sida

Konferenscenter på Helgeandsholmen

Detaljplaneskisser av Riksdagens nya konferenscenter på Puckeln. Skissuppdrag för yttre gestaltning av konferenscentret. Skisserna skulle utgöra underlag för en dialog med Stadsbyggnads- kontoret och Skönhetsrådet mfl inför detaljplan- arbetet. Uppdraget innebar att i nära dialog med beställare utveckla programidéer, beskriva öns förutsättningar, pröva olika möjligheter för ett nytt tillägg och gestaltningsprinciper för detta.

Uppdragsgivare: Riksdagsförvaltningen