Välj en sida

Lina kyrka i Västertälje

Nybyggnad av kyrka för Svenska kyrkan.

”Lina kyrka är en av flera små intima kyrkor som blivit något av arkitektkontorets signatur. En långsträckt, svagt vinklad lägre del innehåller barn -och ungdomslokaler samt administrativa utrymmen, medan kyrkorummet utgörs av en kvadratisk, högre volym. Den rikt artikulerade träarkitekturen har fått omsorgsfull detaljering,”
ur SARS,s guide- Arkitektur i Sverige 1995-1999 .

Konstnär: Roger Svensson
Ansvarig arkitekt:
Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman
Publicerad i Arkitektur i Sverige 1995-1999.
SAR,s Ekoguide: Insikt 1996