Välj en sida

Ny församlingsgård Bro Pastorat

Ny församlingsgård, administrativa lokaler och kyrksal i Upplands-Bro centrum.

Projektet omfattar lokalprogram, tomtutredning för alternativa tomtlägen, skisser och förslag till ny församlingsgård.