Välj en sida

Ny församlingsgård Danderyd

Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler.

”Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp mot kyrkan och klockstapeln i väster. Mot norr blir byggnaden i två våningar för att skärma av bullret från motorvägen. Huset byggs i hållbara naturmaterial och på taket läggs sedum som skiftar i färg då örterna blommar.”

Förfrågningshandlingar 2009
Under byggnation, byggstart sommaren 2010.