Välj en sida

Nya Lundsgården i Åre

Brf lägenheter vid Olympialiften i Åre. ”ett projekt som med mycket större allvar tar sig an frågan hur ett stort hus skall se ut i dessa omgivningar…Det är stora volymer som tillåts vara stora , men som skulpterats till närmast organiska former med dramatiska takavskärmningar som främsta medel. Byggnaderna framstår som en del av berget de står i, ja rent av är de byggda som en bild av berget.” ur Arkitektur 4-1991, Höga berg och djupa dalar, kommentar av Olof Hultin.

Publicerad i tidskriften Arkitektur 10-1991.