Välj en sida

Ramundeboda kyrka

Vård- och underhållsplan.
Ramundeboda kyrka i Laxå är en av få
bevarade stormaktstida träkyrkor med
utpräglad centralkyrkoform.
Uppdragsgivare Strängnäs stift.