Välj en sida

Sigtuna kommuns stadsbyggnadspris

har gått till ceremonilokalen vid Husby Ärlinghundra kyrka i Märsta pastorat.
Lokalen som har plats för cirka 50 sittande besökare invigdes den 28 maj 2015.
På en oväntad och obefintlig plats där byvägen i Husby gör en skarp kurva utmed församlingshuset, har en varmt faluröd snäcka fäst sig på dess östra gavel är en del av motiveringen från kommunen.