Välj en sida

Sundbybergs kyrka

Förslag till renovering/restaurering. Projektering
för ökad tillgänglighet, ny utvändig, ramp, hiss och handikapptoalett. Förbättringa av personal- och verksamhetslokaler.

Utbyte av tekniska system (ventilation,el, belysning) och förbättrat brandskydd.

Ny handikappramp kyrkoentrén utförd år 2000
Färgsättning av ny orgel 2006.

Tillståndshandlingar, bygglov och förfrågnings-handlingar 2010.