Välj en sida

Svartsjö slott

In-och utvändig restaurering 1994-2003. Slottet skapades 1734 av Carl Hårleman, som jakt- och lustslott åt Fredrik den I. Efter en lång period som anstalt har slottet stått tomt och 1994 påbörjade Statens fastighetsverk en restaurering under ledning av slottsarkitekt Helena Tallius Myhrman. Invändigt och utvändigt har alla ytor åtgärdats. Exteriören har återfått sin ursprunglig färgsättning och den forna borggårdsmuren och rampen mot Mälaren har rekonstruerats.

”Carl Hårlemans lilla slott väster om Stockholm har ansetts som vara den svenska rokokons stilbildare. Ur ett djupt förfall har byggnaderna nu rest sig till 1700-tals prakt och försetts med djärva tolkningar av interiörerna.” ur Ingress, ur Arkitektur 7-2002.

”Här var det inte möjligt att skrapa fram originalytor eller bevara patina, en atikvarisk konservering skulle inte leda fram till en fungerande byggnad. Det intressanta är istället att man så tydligt ser restaureringens gestaltande aspekt att återställandet av rumssammanhang, arkitektonisk tydlighet och interiörupplevelser ger utrymme för personliga tolkningar och eget skapande.” ur Kommentar av arkitekt och professor Peter von Knorring, Arkitektur 7-2002.

Fotograf Åke E:Son Lindman m fl.
Publicerad i Arkitektur 7-2002.
Arkitektur i Sverige 2000-2005.
SFV,s kulturarvspris
Europa Nostra nominering

Slottstapeter