Välj en sida

Turebergskyrkan

Turebergskyrkan är en ny kyrka på en säregen plats mitt i den kommunikationstäta och kommersiella verkligheten i Sollentuna centrum. Till kyrkan hör också en befintlig byggnad, Flygeln, som byggts om och en ny trapphall.

Turebergskyrkan är helt byggd i platsgjuten, exponerad betong, med ett grönt växande tak av sedum.

Flygeln innehåller ombyggda kontor, ungdoms-lokaler för distrikt Tureberg och ett café som länkats med ett kyrktorg till kyrkan. I Café Blå öppnar sig ett nytt rymligt burspråk mot Turebergspark och centrumanläggningens Food Court.

En glasad trapphall med hiss förbinder Flygeln med Församlingshuset. Den nya trapphallen är helt i glas och öppnar kvarteret, med kyrka och Turebergspark, mot bostadsområdet på andra sidan järnvägen.

Byggherre: Svenska kyrkan i Sollentuna
Ansvarig arkitekt: Helena Tallius Myhrman,
Medverkande arkitekter: Magnus Myhrman och Simon Kallioinen
Byggnadsentreprenör. PEAB
Invigning av biskop Eva Brunne den 5 dec 2010.

Foto: Åke E:son Lindman