Välj en sida

Villa Bardabacken

Ombyggnad av källare och garage till bostad/kontor. Ny utvändig färgsättning.