Välj en sida
Ny entrézon

Ny entrézon

Ny förgårdsmark till bostadsentré Befintlig entrémark görs tillgänglig och attraktiv med ramper och ny...
Sigtuna kommuns stadsbyggnadspris

Sigtuna kommuns stadsbyggnadspris

Sigtuna kommuns stadsbyggnadspris har gått till ceremonilokalen vid Husby Ärlinghundra kyrka i Märsta pastorat. Lokalen som har plats för cirka 50 sittande besökare invigdes den 28 maj 2015. På en oväntad och obefintlig plats där byvägen i Husby gör en skarp kurva...