Välj en sida

Brf Nya Lundsgården Åre (Helena för Agora Arkitekter)

Brf lägenheter vid Olympialiften i Åre. ”ett projekt som med mycket större allvar tar sig an frågan hur ett stort hus skall se ut i dessa omgivningar…Det är stora volymer som tillåts vara stora , men som skulpterats till närmast organiska former med dramatiska takavskärmningar som främsta medel. Byggnaderna framstår som en del av berget de står i, ja rent av är de byggda som en bild av berget.” ur Arkitektur 4-1991, Höga berg och djupa dalar, kommentar av Olof Hultin.

Publicerad i tidskriften Arkitektur 10-1991.

Relaterat

Församlingens hus, Danderyd

Församlingens hus, Danderyd

Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler. "Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp mot kyrkan och klockstapeln i...

Svartsjö slott, Ekerö

Svartsjö slott, Ekerö

Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som varit allt från...

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret. Andra arbeten är nya mobila gradänger för korsmitten, frågor kring brandskydd och...