Välj en sida

Cermonibyggnad, Husby Ärlinghundra

Sigtuna kommuns stadsbyggnadspris har gått till ceremonilokalen vid Husby Ärlinghundra kyrka i Märsta pastorat.
Lokalen som har plats för cirka 50 sittande besökare invigdes den 28 maj 2015. På en oväntad och obefintlig plats där byvägen i Husby gör en skarp kurva utmed församlingshuset, har en varmt faluröd snäcka fäst sig på dess östra gavel är en del av motiveringen från kommunen.

Relaterat

Församlingens hus, Danderyd

Församlingens hus, Danderyd

Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler. "Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp mot kyrkan och klockstapeln i...

Svartsjö slott, Ekerö

Svartsjö slott, Ekerö

Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som varit allt från...

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret. Andra arbeten är nya mobila gradänger för korsmitten, frågor kring brandskydd och...