Välj en sida

Hemlingby kyrka och församlingshem, Gävle

”I arkitekturdetaljerna ser man också hur 80-talets lekfulla postmodernism här har fått ett allvarligare och mer klassicistiskt anslag. De historicerande elementen, hörnpilastrar, pelare och tempelgavlar är seriöst menade- återuppladdade, klassiska symbolbärare. Kanske närmare sig arkitekturen och gestaltningskonsten ännu en ny klassistisk vår, Swedish Grace II?. Kyrkan är därför intressant i sin förbådande språkdräkt.”
ur en arkitekturrecension av Gunnar Lidfelt, stadsarkitekt i Gävle.

Konstnär:professor Carl Magnus.
Ansvarig arkitekt:
Magnus Myhrman och Helena Tallius Myhrman
Publicerad i Arkitektur 10-1991. Erhöll Gävle kommuns nybyggnadspris

Relaterat

Församlingens hus, Danderyd

Församlingens hus, Danderyd

Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler. "Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp mot kyrkan och klockstapeln i...

Svartsjö slott, Ekerö

Svartsjö slott, Ekerö

Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som varit allt från...

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret. Andra arbeten är nya mobila gradänger för korsmitten, frågor kring brandskydd och...