Välj en sida

Konferenscenter på Helgeandsholmen, Stockholm

Detaljplaneskisser av Riksdagens nya konferenscenter på Puckeln. Skissuppdrag för yttre gestaltning av konferenscentret. Skisserna skulle utgöra underlag för en dialog med Stadsbyggnads- kontoret och Skönhetsrådet mfl inför detaljplan- arbetet. Uppdraget innebar att i nära dialog med beställare utveckla programidéer, beskriva öns förutsättningar, pröva olika möjligheter för ett nytt tillägg och gestaltningsprinciper för detta.

Uppdragsgivare: Riksdagsförvaltningen

Relaterat

Församlingens hus, Danderyd

Församlingens hus, Danderyd

Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler. "Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp mot kyrkan och klockstapeln i...

Svartsjö slott, Ekerö

Svartsjö slott, Ekerö

Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som varit allt från...

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret. Andra arbeten är nya mobila gradänger för korsmitten, frågor kring brandskydd och...