Välj en sida
Turebergskyrkan, Sollentuna

Turebergskyrkan, Sollentuna

Turebergskyrkan, Sollentuna Betongpris 2011, Nominerad till European Award for Excellence in Concrete in Category  ”Building.” Nominerad till Helgjutet. Relaterat Församlingens hus, Danderyd Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli,...
Nya radhus i Solna

Nya radhus i Solna

Nya radhus i Solna Idéförslag till nya radhus i Kv Vapenhuset. Utredning rörande förtätning inom kv Vapenhuset. Den omkringliggande bebyggelsemiljön utgör riksintresse för kulturminnesvården och att bygga nya bostäder här ställer därför särskilda krav på gestaltning...
Församlingens hus, Danderyd

Församlingens hus, Danderyd

Församlingsgård Danderyd Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler. ”Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp...
Svartsjö slott, Ekerö

Svartsjö slott, Ekerö

Svartsjö slott Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som...
Birkaskolan

Birkaskolan

Birkaskolan Ombyggnation av förskola på Ekerö. Arbetet rör främst en omfattande ombyggnation av skolköket, men även tak och golv ses över, samt flera tekniska åtgärder. Relaterat Svartsjö slott Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på...