Välj en sida
Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret. Andra arbeten är nya mobila gradänger för korsmitten, frågor kring...
Bro pastorat

Bro pastorat

Bro pastorat Ny församlingsgård, administrativa lokaler och kyrksal i Upplands-Bro centrum. Projektet omfattar lokalprogram, tomtutredning för alternativa tomtlägen, skisser och förslag. Relaterat Svartsjö slott Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när...
Sundbybergs kyrka

Sundbybergs kyrka

Sundbybergs kyrka Förslag till restaurering av kyrkorum och nytt vårdprogram. Anpassning av kyrkans lokaler för dagens verksamhet. Projektering för ny hiss och av ny handikapptoalett för ökad tillgänglighet. Även planering för ny ventilation, brandskydd och ny...
Sävja kyrka och församlingshem, Uppsala

Sävja kyrka och församlingshem, Uppsala

Sävja kyrka och församlingshem, Uppsala Nybyggnation av kyrka och församlingshem. Uppsala. Publicerad i Arkitektur 10-1987. Relaterat Församlingens hus, Danderyd Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av...
S:ta Birgitta kyrkan, Knivsta

S:ta Birgitta kyrkan, Knivsta

S:ta Birgitta kyrkan, Knivsta ”Kyrkan har drag av traditionellt svenskt byggande men är också en god representant för det sena 1900-talets postmodernism. Kyrkan är tidstypisk och av hög arkitektonisk klass.”ur Motiv för beslut, till att lagskyddas enl....