Välj en sida
Turebergskyrkan nominerad till ECSN

Turebergskyrkan nominerad till ECSN

Turebergskyrkan nominerad till ECSN Svenska Betongföreningen beslutat att utse Turebergskyrkan till det svenska bidraget till ECSN Award i klassen ”Building”. ECSN (European Concrete Societies Network) utger vartannat år detta prestigefulla pris. Relaterat...
Turebergskyrkan, Sollentuna

Turebergskyrkan, Sollentuna

Turebergskyrkan, Sollentuna Ny kyrka i Sollentuna centrum. ”Turebergskyrkan ska synas i Sollentuna centrums siluett, men den ska inte ta över. De öppna hörnen ska leda människor in i kyrkan samtidigt som väggarna ska var avskärmande mot den bullriga miljön runt...
Nya radhus i Solna

Nya radhus i Solna

Nya radhus i Solna Idéförslag till nya radhus i Kv Vapenhuset. Utredning rörande förtätning inom kv Vapenhuset. Den omkringliggande bebyggelsemiljön utgör riksintresse för kulturminnesvården och att bygga nya bostäder här ställer därför särskilda krav på gestaltning...
Församlingsgård Danderyd

Församlingsgård Danderyd

Församlingsgård Danderyd Ny församlingsgård och lokaler för församlings-verksamhet, kansli, kyrkogårdsförvaltning och uthyrning av möteslokaler. ”Tanken är ett välkomnande och ljust hus, som med sin cirkelformade entrégård både omfamnar besökaren och öppnar upp...
Svartsjö slott

Svartsjö slott

Svartsjö slott Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på 1730-talet. Arkitekten Carl Hårleman skapade här den formvärld som kommit att kallas den svenska rokokon. Denna bok handlar om den nyligen utförda restaureringen av byggnaden som...
Birkaskolan

Birkaskolan

Birkaskolan Ombyggnation av förskola på Ekerö. Arbetet rör främst en omfattande ombyggnation av skolköket, men även tak och golv ses över, samt flera tekniska åtgärder. Relaterat Svartsjö slott Det lilla slottet vid Svartsjö var revolutionerande när det byggdes på...