Välj en sida
Högaltaret

Högaltaret

Högaltaret Högaltaret byggs om för bättre funktion och tillgänglighet. Ett oktagonalt stenpodie uppförs runt det befintliga högaltaret. Öster om altaret placeras ett nytt kredensbord och stativ för kristallkorset. Bilder visar före ändring och nytt oktagonalt podie...
Sundbybergs kyrka

Sundbybergs kyrka

Sundbybergs kyrka Förslag till renovering/restaurering. Projektering för ökad tillgänglighet, ny utvändig, ramp, hiss och handikapptoalett. Förbättringa av personal- och verksamhetslokaler. Utbyte av tekniska system (ventilation,el, belysning) och förbättrat...
Turebergskyrkan

Turebergskyrkan

Turebergskyrkan Turebergskyrkan är en ny kyrka på en säregen plats mitt i den kommunikationstäta och kommersiella verkligheten i Sollentuna centrum. Till kyrkan hör också en befintlig byggnad, Flygeln, som byggts om och en ny trapphall. Turebergskyrkan är helt byggd i...
Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka Helena Tallius Myhrman är utnämnd domkyrkoarkitekt och uppdragsansvarig. HÖGKORSPROJEKTET Pågående arbeten är bl a projektering av nytt podium i högkoret för att öka tillgängligheten kring högaltaret. ORGELPROJEKTET Ny orgel, orgelplattform och...